Σελίδες

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αξίζει  να παραθέσουμε το δημοσίευμα του εργαστηρίου ατμοκινητήρων και λεβήτων της σχολής των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα τη «Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες».

Το δημοσίευμα είναι μία μελέτη του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και θα το βρείτε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο: