Σελίδες

Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ NET-METERING

Το αρχικό πόρισμα της ομάδας εργασίας που συγκρότησε το ΥΠΕΚΑ για τη διερεύνηση των τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) στα οικιακά φωτοβολταϊκά δημοσιοποίησε η ιστοσελίδα energypress.
Οι τεχνικές λεπτομέρειες που αναφέρονται υποτίθεται ότι θα ενσωματωθούν στην επικείμενη υπουργική απόφαση για τον ενεργειακό συμψηφισμό. Σημειώνεται ότι στην Επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ και της ΡΑΕ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πόρισμα έχει κατατεθεί από τον Απρίλιο ωστόσο έκτοτε ουδεμία πρόοδος έχει σημειωθεί σε ένα θέμα που περιμένουν εναγωνίως οι παράγοντες και οι φορείς του εγχώριου κλάδου της ηλιακής ενέργειας καθώς θεωρείται ως η μόνη διέξοδος αναζωογόνησης της αγοράς.
—Όρια ισχύος και τρόπος κατανάλωσης
Ως ανώτατο όριο ισχύος θεσπίζονται τα 10 Κιλοβάτ.
Όσον αφορά στην καταναλισκόμενη ενέργεια:
Διακρίνει την καταναλισκόμενη ενέργεια από τον αυτοπαραγωγό σε τρία διαφορετικά τμήματα: Ένα τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας καλύπτεται από ταυτοχρονισμένη παραγωγή, δηλαδή παράγεται και καταναλώνεται χωρίς την χρήση του Δικτύου Διανομής.
Ένα δεύτερο τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας καλύπτεται από ισόποση παραγωγή σε διαφορετικό χρόνο εντός του κύκλου συμψηφισμού, συνεπώς χρησιμοποιείται το Δίκτυο Διανομής. Τέλος, δύναται να υπάρχει ένα τρίτο τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας που δεν καλύπτεται από την παραγόμενη και απορροφάται από το Δίκτυο Διανομής.
Περαιτέρω, δύναται να υπάρχει περίσσεια παραγόμενης ενέργειας- ήτοι ενέργεια που δεν καλύπτει ανάγκες του καταναλωτή εντός του κύκλου συμψηφισμού- και η οποία αποδίδεται στο Δίκτυο Διανομής.
—Τα σενάρια
Η Επιτροπή εξετάζει τα ακόλουθα σενάρια χρεώσεων για τους αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό:
1. Οι χρεώσεις ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζονται για όλη την κατανάλωση ενώ οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις (Συστήματος Μεταφοράς, Δικτύου Διανομής και Λοιπές) μόνο για την απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια.
2. Οι χρεώσεις ΥΚΩ υπολογίζονται για όλη την κατανάλωση και οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις μόνο για την απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια.
3. Το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων υπολογίζεται σε όλη την κατανάλωση (απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια και αυτοκαταναλισκόμενη)
4. Το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων υπολογίζεται μόνο στην απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια. Στο σενάριο αυτό θεωρείται ένα πρόσθετο τέλος προς αντιστάθμιση των απωλειών εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών που αφορούν ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ. Το τέλος αυτό (τέλος αποθήκευσης1) κλιμακώνεται βάσει της συμψηφιζόμενης ενέργειας.

Κυριακή 11 Μαΐου 2014

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ

Το 2013, η Ελλάδα βρέθηκε στη δεύτερη θέση διεθνώς σε ότι αφορά στη συμβολή των φωτοβολταϊκών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Συγκεκριμένα, τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν το 6,7% της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Το 2013 επίσης , η Ελλάδα βρέθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, στο top-10 της παγκόσμιας αγοράς σε ότι αφορά στη νέα ετήσια εγκατεστημένη ισχύ με 1.043 νέα μεγαβάτ φωτοβολταϊκών.
Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), “η επίδοση αυτή γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή, όταν δει κανείς την κατά κεφαλή εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών, κατηγορία στην οποία η Ελλάδα καταλαμβάνει την 5η θέση διεθνώς”.
Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά το 2013 αποσόβησε την έκλυση περίπου 2,7 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα.
Σε ότι αφορά στη συνεισφορά των φωτοβολταϊκών στα δημόσια έσοδα, το 2013 στην Ελλάδα:
*Παρήχθη το 0,84% του ΑΕΠ (με το 40% να αφορά εγχώρια προστιθέμενη αξία)
*Εισπράχθηκε νέο ΦΠΑ τουλάχιστον 100 εκατ. € από νέες εγκαταστάσεις
*Δημιουργήθηκαν νέα φορολογικά έσοδα τουλάχιστον 100 εκατ. €
Την περίοδο 2008-2013, στην Ελλάδα επενδύθηκαν συνολικά περί τα 5 δις € στα φωτοβολταϊκά.
Μια πλήρη ανάλυση των στατιστικών της αγοράς φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα για το 2013 θα βρείτε στη διεύθυνση: