Σελίδες

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

Από 15/01/2014 οι ενδιαφερόμενοι για εγκατάσταση μικρών αιολικών σταθμών, ισχύος έως και 50 kW (οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής), μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα αναγκαία δικαιολογητικά για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, στη Δ/νση Διαχείρισης Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ – Χαλκοκονδύλη 29 ΑΘΗΝΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 9.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων για σύνδεση μικρών αιολικών σταθμών θα γίνεται μόνο με κατάθεση των αντιστοίχων φακέλων στην πιο πάνω αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ (όχι ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές κλπ).
Ο προσερχόμενος στην Υπηρεσία, θα μπορεί να καταθέτει μέχρι δύο (2) αιτήματα κάθε φορά και τηρώντας απόλυτα τη σειρά προσέλευσης σε αυτήν.

 Οι αιτήσεις θα ελέγχονται ως προς την κατ’ αρχήν πληρότητά τους και εφόσον είναι πλήρεις, θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και θα καταχωρούνται με σειρά προτεραιότητας σε ιδιαίτερο αρχείο αιτημάτων μικρών ανεμογεννητριών ανά νησιωτικό σύστημα.
Σε περίπτωση προσκόμισης φακέλου με ελλιπή δικαιολογητικά, το αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό (δεν θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου).
    
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.4203/2013, δεν ικανοποιούνται περισσότερα από δύο (2) αιτήματα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ανά φορείς στη μετοχική ή  εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ποσοστό άνω του 50%.
     Επίσης δεν ικανοποιούνται αιτήματα για σταθμούς, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται, σε ευθεία απόσταση, ανάπτυξη νέου δικτύου μέσης τάσης μήκους άνω των χιλίων (1000) μέτρων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρειτε στην ανακοίνωση της ΔΕΔΗΕ

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ


Σημαντική μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 18,1% (3779 GWh) σε σχέση με το 2012 επιβεβαιώνει η ίδια η ΔΕΗ με τα στοιχεία της
Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το μερίδιο του λιγνίτη συρρικνώνεται στο 40,2% έναντι 46,7% πέρυσι. Αντίστοιχα, μείωση 25,5% καταγράφεται και στην παραγωγή από φυσικό αέριο, που έφτασε σε μερίδιο 7,1% από 5,5% πέρυσι.
Από την άλλη πλευρά καταγράφεται αύξηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5,5% λόγω της αύξησης στην παραγωγή ΑΠΕ τρίτων παραγωγών. Συγκεκριμένα πρόκειται για την αυξημένη παραγωγή που οφείλεται σε συντριπτικό ποσοστό στα φωτοβολταϊκά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ η παραγωγή από ΑΠΕ τρίτων παραγωγών αυξήθηκε κατά 43,9% στις 683GWh.
Όσον αφορά στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυτή μειώθηκε κατά 9% στο τρίτο τρίμηνο του 2013 έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος το 2012.
Η τάση ισχυρής συρρίκνωσης του λιγνίτη και αύξησης της διείσδυσης των ΑΠΕ είχε επιβεβαιωθεί από τους θερινούς μήνες ακόμα από τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Πηγή: econews

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

NETMETERING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.
Ο όρος “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο εκάστοτε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή συνήθως δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται λογιστικά για μια ορισμένη χρονική περίοδο (συνήθως ένα χρόνο αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που η λογιστική πίστωση γίνεται για 36-48 μήνες) οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.

Η τυχόν περίσσεια, όταν δεν εγχέεται στο δίκτυο χωρίς αποζημίωση (όπως είναι η αρχική πρόβλεψη της ισχύουσας στην Ελλάδα νομοθεσίας), μπορεί να τιμολογηθεί σε τιμές χονδρικής (αποφευγόμενο κόστος) ή/και λιανικής. Όταν η περίσσεια τιμολογείται έναντι κάποιου τιμήματος κοντά στην τιμή λιανικής, υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις και κάποιο κόστος χρήσης δικτύου για τον καταναλωτή για τις υπηρεσίες έμμεσης αποθήκευσης που προσφέρει ο Διαχειριστής Δικτύου. Στον αντίποδα, στις ΗΠΑ, για λόγους προώθησης των ΑΠΕ, δεν επιτρεπόταν μέχρι πρόσφατα στους Διαχειριστές να επιβάλλουν τέτοια τέλη στους χρήστες του net-metering (μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Αριζόνα που θα επιβάλλει από 1/1/2014 τέλη χρήσης δικτύου 0,7 $/kW).
Δεδομένου ότι οι περισσότεροι μετρητές είναι αμφίδρομοι, η εφαρμογή του net-metering δεν απαιτεί συνήθως σημαντικά έξοδα από πλευράς του καταναλωτή, αφού δεν απαιτείται πρακτικά η εγκατάσταση και δεύτερου μετρητή (όπως ισχύει στην περίπτωση της καταμέτρησης και πώλησης της παραγόμενης πράσινης ενέργειας όταν χρησιμοποιούνται ως εργαλείο ενίσχυσης οι εγγυημένες τιμές πώλησης [feed-in-tariffs], όπως ισχύει εδώ και χρόνια και στη χώρα μας). Τα παρακάτω σχήματα περιγράφουν τις διαφορές μεταξύ των δύο προσεγγίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.econews.gr/2013/11/25/net-metering-ellada-108514/

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ EFERGY


Μπορεί κάποιος να πει: «Σε τι θα μου χρησιμέψει ένας μετρητής κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας? ‘Oτι είναι να πληρώσω στη ΔΕΗ θα το πληρώσω. Κάνω ήδη οικονομία όσο μπορώ. Κλείνω τα φώτα. Έχω συσκευές ενεργειακής κλάσης Α. Δεν αφήνω τις συσκευές ανοιχτές με τις ώρες. Πως λοιπόν μπορεί να με βοηθήσει ένα τέτοιο μαραφέτι»; Σίγουρα δεν είναι έτσι. Γιατί το να κλείνεις τα φώτα όταν βγαίνεις από το δωμάτιο δεν είναι αρκετό για να κάνεις οικονομία. Πρέπει να βρεθούν οι πηγές απώλειας ενέργειας που σε κάποιες περιπτώσεις είναι πέραν της φαντασίας μας. Μπορεί λοιπόν να είναι κοινότυπο αλλά πραγματικά αν κάτι δεν το μετρήσεις δεν μπορείς να ξέρεις αν έχεις πρόβλημα ή όχι, κοινώς δεν μπορείς να το ελέγξεις.
Και επειδή η θεωρητική συζήτηση είναι καλή αλλά τα παραδείγματα μετράνε περισσότερο, θα παραθέσουμε την εμπειρία ενός πελάτη μας που χρησιμοποίησε τον τριφασικό μετρητή Elite v2.0 σε μορφή ράγας. Ο πελάτης μας χρησιμοποίησε το μετρητή για να ελέγξει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την αντλία θερμότητας που χρησιμοποιεί στο σπίτι του, σαν πηγή εναλλακτικής θέρμανσης. Σημειωτέον ότι ο πελάτης μας ήταν ήδη ευχαριστημένος από την αντλία θερμότητας, δεδομένου ότι τον περασμένο χειμώνα του έκανε οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο σε ποσοστό άνω του 62%.
Όταν όμως έβαλε το μετρητή, «Ω του θαύματος», οι μετρήσεις έδειξαν πως η αντλία θερμότητας κατανάλωνε περισσότερο ρεύμα από το ονομαστικό σε ποσοστό της τάξης του 20%. Επιπλέον σε κατάσταση αναμονής η κατανάλωση δεν έπεφτε κάτω του 0,9kW.
Οι ενδείξεις αυτές ανάγκασαν τον πελάτη μας να ελέγξει το δίκτυο και την αντλία θερμότητας για να προσδιοριστεί το πρόβλημα. Ο έλεγχος απέδειξε ότι ο συντελεστής ισχύος της τριφασικής παροχής ήταν περίπου 0,8. Αυτή την ένδειξη του προβλήματος προέβαλε και ο μετρητής, καθώς μετράει τη συνολική κατανάλωση ρεύματος. Αυτό ώθησε τον πελάτη μας να προβεί σε διόρθωση του συντελεστή ισχύος (με τη βοήθεια του ηλεκτρολόγου του). Το πρόβλημα δεν θα το μάθαινε ποτέ αν δεν έβαζε το μετρητή....
Περιμένουμε και τις δικές σας μετρήσεις...


Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΚΑ ΚΟΛΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ

1. Ενεργοποιήστε το κοινωνικό τιμολόγιο εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις
Παρά το γεγονός ότι το αφορολόγητο της φορολογικής κλίμακας μειώθηκε στις 5000 ευρώ, η ΔΕΗ –η οποία χρησιμοποιεί ως εισοδηματικό κριτήριο το αφορολόγητο για να αποφανθεί σε ποιους θα χορηγεί το κοινωνικό τιμολόγιο και σε ποιους όχι- δεν ακολούθησε. Έτσι, όποιος δηλώνει ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν έκπτωση 30% για τις πρώτες 800 κιλοβατώρες που καταναλώνουν ανά τετράμηνο. Προσοχή, η συνολική κατανάλωσή τους πρέπει να κυμαίνεται από 200 έως 1400 κιλοβατώρες.
2. Ενεργοποιήστε το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ακόμη και 200 ευρώ τον χρόνο χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα. Ίσως να χρειαστεί να υποστείτε μια δαπάνη αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα καλώδια αλλά ακόμη και αυτό να συμβαίνει, αξίζει τον κόπο. Το καλοκαίρι, το νυχτερινό τιμολόγιο ισχύει από τις 23:00 το βράδυ έως τις 07:00 το πρωί. Και μόνο να σκεφτείτε πόσα χρήματα εξασφαλίζετε από το air-condition που δουλεύει όλη νύχτα για να κοιμάστε εσείς ευχάριστα, φτάνει.
3. Εγκαταστήστε χρονοδιακόπτες στις ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές έτσι ώστε να λειτουργούν κατά κύριο λόγο ενόσω εφαρμόζεται το νυχτερινό ρεύμα
Από τη στιγμή που θα ακολουθήσετε τη συμβουλή Νο 2, φροντίστε να την αξιοποιήσετε στο έπακρο. Υπάρχουν συσκευές που έχουν ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη οπότε θα προγραμματίσετε τη λειτουργία τους ενόσω ισχύει το νυχτερινό. Υπάρχουν άλλες συσκευές, όπως ο θερμοσίφωνας, για τις οποίες θα πρέπει να κάνετε παρέμβαση στον πίνακα του ηλεκτρικού (μην λυπηθείτε τα περίπου 80-100 ευρώ που χρειάζονται διότι θα τα κερδίσετε σε λιγότερο από έναν χρόνο). Υπάρχουν και συσκευές για τις οποίες μπορείτε να αγοράσετε έναν προγραμματιστή ο οποίος να μπαίνει απευθείας στην πρίζα. Θα τους βρείτε στο εμπόριο.
4. Προτιμήστε τον ανεμιστήρα από το κλιματιστικό αν δεν επικρατούν συνθήκες ακραίου καύσωνα
Η διαφορά στην κατανάλωση είναι τεράστια και το αποτέλεσμα όσον αφορά στην ψύξη του χώρου σχεδόν το ίδιο. Άσε που υπάρχει και ένα θέμα υγείας αν είμαστε συνεχώς εκτεθειμένοι σε ένα κλιματιστικό.
5. Αντικαταστήστε και την τελευταία λάμα πυρακτώσεως
Αν δεν σας φαίνονται αρκετά τα χρήματα που απαιτούνται, προτιμήστε τις λάμπες με τεχνολογία LED οι οποίες πραγματικά μειώνουν κατακόρυφα την κατανάλωση.
6. Προτιμήστε τη χύτρα ταχύτητας από την κοινή κατσαρόλα και πετάξτε όσες συσκευές δεν κάνουν καλή επαφή με τα μάτια της κουζίνας
Είναι δύο από τις βασικές αρχές του οικονομικού μαγειρέματος τις οποίες πρέπει να ακολουθήσετε για να μειώσετε την χρήση της ηλεκτρικής κουζίνας η οποία είναι και μια από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές του νοικοκυριού.
7. Προγραμματίστε την εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα
Είναι μια επένδυση που μπορεί να χρειαστεί από 600-1000 ευρώ ανάλογα με το μοντέλο που θα εγκαταστήσετε. Ωστόσο, η απόσβεση θα γίνει το πολύ μέσα σε 2-3 χρόνια οπότε αξίζει τον κόπο. Αν μάλιστα συνδέσετε και άλλες συσκευές με τον ηλιακό (π.χ πλυντήριο ρούχων ή πιάτων) θα επιτύχετε ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ρεύματος και ως εκ τούτου ταχύτερη απόσβεση.
8. Ενημερώστε εγκαίρως τη ΔΕΗ για την ένδειξη του μετρητή ώστε να αποφύγετε τα φουσκωμένα «έναντι»
Αν δώσετε την ένδειξη του ρολογιού στη ΔΕΗ μέσα στο χρονικό περιθώριο που αναγράφεται επάνω στον λογαριασμό, μπορείτε να εξασφαλίσετε το ότι η χρέωση στον λογαριασμό «έναντι» θα γίνει με πραγματικά δεδομένα και όχι με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση ηλεκτρισμού. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε τα φουσκωμένα έναντι που ουσιαστικά ισοδυναμούν με άτοκο δανεισμό της ΔΕΗ (διότι πληρώνετε ένα αυξημένο ποσό τώρα και περιμένετε δύο μήνες μετά να γίνει ο συμψηφισμός με τον εκκαθαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ).
9. Αποφύγετε την αγορά ηλεκτρικών συσκευών με χαμηλή ενεργειακή βαθμολογία
Αποτελεί το «Α» και το «Ω» στην διαδικασία εξοικονόμησης χρημάτων. Συσκευές που μοιάζουν οικονομικές επειδή είναι φθηνότερες κατά την αγορά τους, στην πραγματικότητα είναι πανάκριβες επειδή θα πληρώσετε δύο και τρεις φορές τη διαφορά των χρημάτων στη ΔΕΗ.
10. «διαβάστε» το ρολόι της ΔΕΗ για να προλάβετε την υπερχρέωση
Η ΔΕΗ χρησιμοποιεί ένα «ύπουλο» τρόπο χρέωσης. Αν η κατανάλωσή του περάσει τις 800 κιλοβατώρες, τότε πληρώνετε ακριβά όλες τις κιλοβατώρες που έχετε καταναλώσει και όχι μόνο αυτές που θα υπερβούν τις 800 κιλοβατώρες.

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η εταιρεία "Energy-IQ"  είναι πλέον αντιπρόσωπος της Efergy Hellas στην Κομοτηνή για την προμήθεια μετρητών κατανάλωσης ενέργειας για οικιακή χρήση.
Η μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στους καταναλωτές. Θα εκπλαγείτε αν τους δοκιμάσετε γιατί έτσι θα διαπιστώσετε πόσο ρεύμα σπαταλάτε ακόμα και σε συσκευές που είναι «κλειστές» ή σε αναμονή.  Ειδικά τώρα που πολλοί έχουν στραφεί στον ηλεκτρισμό σαν εναλλακτική μέθοδος θέρμανσης, η μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν οι δυσάρεστες εκπλήξεις. Σε απλά λόγια, δεν ελέγχεις ότι δεν  μετράς.  

E2 Ασύρματος μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με δυνατότητα σύνδεσης σε υπολογιστή
 Το kit περιλαμβάνει: ασύρματη οθόνη, πομπό και αισθητήρα

Μπορείτε να δείτε όλη τη γκάμα των προϊόντων της Efergy παρακάτω:

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

40% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας, αφορμή για αλλαγή φιλοσοφίας στον τρόπο κατασκευής των σπιτιών, αλλά και ένα ζωντανό εργαστήριο για φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, φιλοδοξεί να αποτελέσει το έργο ELIH MED, που σηματοδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση των εστιών της πανεπιστημιούπολης στη Κομοτηνή. Ο εργολάβος αρχίζει εργασίες εντός της τρέχουσας εβδομάδας στο έργο που προβλέπει μεταξύ άλλων την εξωτερική θωράκιση (θερμομόνωση) των δωματίων, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στις οροφές, αντικατάσταση λαμπτήρων, με άλλους υψηλής οικονομίας και σύστημα παρακολούθησης και καταμέτρησης όλων των καταναλώσεων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΘΜΙΣΗ 600 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Το «ELIH-MED» είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, στο οποίο εκτός της Ελλάδος συμμετέχουν η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Σλοβενία, η Μάλτα και η Κύπρος και προβλέπει την αναθεώρηση του τρόπου οικοδόμησης των κατοικιών και ιδιαίτερα των ατόμων με χαμηλά εισοδήματα. Οι φοιτητικές εστίες της Κομοτηνής έχουν σοβαρά προβλήματα απώλειας ενέργειες, γι' αυτό και η περιφέρεια συμμετέχοντας στο πρόγραμμα και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να εντάξει τα 600 διαμερίσματα των εστιών στο πρόγραμμα, προκειμένου να αναβαθμιστούν ενεργειακά, τόνισε ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ Κώστας Κατσιμίγας. 

Τα οφέλη εκτός από τα περιβαλλοντικά και οικονομικά θα είναι και κοινωνικά και θα αφορούν άμεσα στη θερμική άνεση των χρηστών. «Όλα αυτά τα συστήματα δεν λειτουργούν αν δεν βοηθήσουν και οι χρήστες», είπε χαρακτηριστικά ο Σοφοκλής Δαρής αρχιτέκτων μηχανικός, επισημαίνοντας πως «ο λόγος που μπαίνουν έξυπνα συστήματα ενέργειας, έξυπνοι μετρητές είναι γιατί υπάρχει μία διαδραστικότητα μεταξύ χρηστών και κατανάλωσης. Κανένα σύστημα από μόνο του δε λειτουργεί  αν οι ίδιοι οι χρήστες δεν συμβάλλουν να βελτιώσουν την συμπεριφορά τους απέναντι στο θέμα της κατανάλωσης ενέργειας». Το έργο θα αποτελέσει επιπλέον ευκαιρία για τους φοιτητές να συγκρίνουν τα πλεονεκτήματά του μετά την κατασκευή μιας που οι ίδιοι ζουν στις εστίες και θα αντιληφθούν άμεσα τις αλλαγές μετά τη παρέμβαση.

ΑΠΕ: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ 30% ΖΗΤΟΥΝ 8 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ


 Την ώρα που μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας ζητούν από την Ευρώπη να εγκαταλείψει τις ΑΠΕ και να αγκαλιάσει πάλι τον άνθρακα, επικαλούμενες την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, μια άλλη ομάδα εταιρειών ζητά ακριβώς το αντίθετο: την υιοθέτηση ενός ισχυρού πλαισίου για την ενέργεια το οποίο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει ένα φιλόδοξο και νομικά δεσμευτικό στόχο για διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα με μερίδιο άνω του 30%.
Οκτώ ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι Acciona, Alstomm, Dong Energy, EnBw, ERG, Gamesa, RES και Vestas, με δραστηριότητα σε 70 χώρες, 176.000 θέσεις εργασίας και ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 250 δισ. Ευρώ ζητούν ένα σταθερό πλαίσιο με φιλόδοξους στόχους για τις ΑΠΕ στο πλαίσιο επίτευξης των κλιματικών στόχων της ΕΕ.
Ένα τέτοιο πλαίσιο, όπως επισημαίνουν οι εταιρείες ,θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα θα μειώσει τους λογαριασμούς που σχετίζονται με την ενέργεια.
Παράλληλα, σύμφωνα με τους οκτώ κολοσσούς, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα βελτιώσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία είναι εξαρτημένη από τόσο από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου όσο και από τις διακυμάνσεις στις τιμές τους.Πηγή:  http://www.econews.gr/2013/11/13/etaireies-ape-108016/